O nama

SAVEZ PARAPLEGIČARA I KVADRIPLEGIČARA SRBIJE

Savez paraplegičara i tetraplegičara Srbije (Savez) je mrežna organizacija koja okuplja 28 udruženja osoba sa oštećenоm kičmenom moždinom sa područja Srbije. Osnovan je 1991. godine sa ciljem

 • zastupanja interesa osoba sa povređenom kičmenom moždinom,
 • podsticanja osnivanja novih udruženja,
 • razmene informacija i iskustva,
 • organizovanja sportskih takmičenja, rekrativnih, edukativnih i drugih okupljanja.

Misija Saveza je stvaranje jednakih mogućnosti za osobe sa invaliditetom i aktivno uključivanje osoba sa invaliditetom i njihovih organizacija u život zajednice.


Vizija Saveza jeste društvo jednakih mogućnosti zasnovano na poštovanju ljudskih prava u koje su osobe sa invaliditetom i njihove organizacije aktivno uključene.

U okviru opštih programskih aktivnosti koje se preduzimaju za ostvarenje navedenih ciljeva, Savez pokreće sledeće aktivnosti:


 1. koordinisanje aktivnosti udruženja i Saveza;
 2. monitoring - praćenje postojećih propisa, praćenje njihove primene,
 3. javno zastupanje - rad na izmenama i dopunama, predlaganje novih normativnih rešenja u ime Saveza, i u partnerstvu sa drugim nacionalnim organizacijama osoba sa invaliditetom;
 4. informisanje udruženja i članstva o osnovnim građanskim i ljudskim pravima osoba sa invaliditetom, promovisanje, zastupanje i zaštita istih; stvaranje pristupačnog okruženja i sprečavanje diskriminacije po osnovu invaliditeta
 5. razvijanje saradnje sa sličnim domaćim i međunarodnim organizacijama;
 6. podsticanje članica da organizuju sportske aktivnosti u cilju afirmacije sporta, očuvanja psihofizičke sposobnosti i rehabilitacije članstva
 7. vođenje i ažuriranje evidencije osoba sa povređenom kičmenom moždinom

Savez je bio nosilac sledećih projekata:


Formiranje Baze podataka u republičkim organizacijama OSI u Srbiji (2001), a partneri su bila i 3 nacionalna saveza udruženja: za cerebralnu i dečiju paralizu, multiplesklerozu i distrofiju. Projekat je finansirala francuska međunarodna organizacija HANDICAP INTERNATIONAL.


Republičke sportske igre paraplegičara i tetraplegičara Srbije - održavaju se svake godine i okupljaju oko 200 naših članova koje se takmiče u sledećim sportskim disciplinama: atletika, streljaštvo, šah, pikado i stoni tenis. Do sada su organizovane 23 puta u različitim gradovima Srbije. Na igrama redovno učestvuju i ekipe iz regiona: iz Slovenije, Makedonije i Federacije Bosne i Hercegovine.Savez je organizovao i rukovodi ligama u streljaštvu, stonom tenisu i šahu. Razvijene sportske aktivnosti su ono po čemu je Savez prepoznatljiv u pokretu OSI u Srbiji. Mnogi naši članovi svoja prva takmičenja su imali na ovim našim sportskim manifestacijama a sada su pobednici međunarodnih takmičenja (od različitih turnira do Paraolimpijskih igara) a neki su nosioci evropskih i svetskih rekorda.


Projekti u oblasti rekreacije i sporta su finansirani od strane resornog ministarstva socijalne politike.


"Jedinstveni glas 2005" - projekat sa ciljem stvaranja zajedničkog i jedinstvenog nastupa oragnizacija osoba sa invaliditetom u Srbiji prema državnim institucijama i drugim donosiocima odluka, i prema interesnim grupama.Deo projekta je bila konferencija, na kojoj je učestvovao i tadašnji predsednik Republike Srbije. Organizatori su bila 3 nacionalna saveza za: dečiju i cerebralnu paralizu i za autizam, kao i naš Savez. Projekat je bio podržan od strane:"SHARE-SEE", "Handicap International" i DFID.


Organizovane su i regionalne tribine radi razvoja i podizanja nivoa svesti o potrebama jedinstvenog nastupa organizacija OSI.


Projektom "Program podrške za korisnike invalidskih kolica - Iskustveno izjednačavanje - motivacija i kvalitet života" (2006-2007), finansijski podržan od strane resornog ministarstva. Partneri u projektu su: Dom za odrasle osobe sa invaliditetom iz Beograda, i dva saveza organizacija osoba sa invaliditetom.


Projekat je usmeren na podršku osamostaljivanja OSI - korisnika invalidskih kolica koji od skoro žive sa posledicama povrede kičmene moždine, starosne dobi između 18 i 40 god. i na osobe koji nemaju invaliditet ali su profesionalno ili privatno upućeni na svakodnevni kontakt sa primarnom ciljnom grupom. Projekat se u celini zasniva na "peer to peer" konceptu koji pretpostavlja stavljanje ličnog iskustva u funkciju korisnih informacija za korisnike.


Projekt "Moj pristupačan grad" (2009), finansijski podržan od strane resornog ministarstva. Savez je pokazao slikom kako izgleda nepristupačno okruženje u gradu kao i naveo primere pozitivne prakse.Projekt „Od zakona do inkluzije" kampanja za osnaživanje lokalinh organizacija osoba sa invaliditetom putem edukacija (2012), finansijski podržan od strane resornog ministarstva. Serijom radionica u 9 gradova Srbije, članovi naših lokalnih udruženja upoznati su sa osnovnim pravima osoba sa invaliditetom koja su regulisana u domaćim i međunarodnim pravnim dokumentima.


Projektom – „Ne stojim ali postojim“ (2013-2014) formiran je informativno savetodavni mešoviti tim koji je osnovne informacije, savete i vlastito iskustvo prenosio osobama koje su nedavno povredile kičmenu moždinu i nalaze se još na bolničkom lečenju ili su se nedavno vratili kući. Informacije i saveti su bili iz oblasti prava osoba sa invaliditetom, psihološka podrška, iskustveni saveti korisnika invalidskih kolica peer to peer.


Početkom 2015. godine Savez je, zahvaljujući nesebičnoj podršci kolega iz Slovenije, krenuo sa samostalnim pilot projektom „Još uvek vozim“. Projektom je predviđeno održavanje niza predavanja, mladim vozačima i kandidatima za vozače, gde o bezbednosti u saobraćaju priča lice koje je invalidnost steklo u saobraćajnoj nezgodi. Prva predavanja održao je Slaviša Savić u 5 gradova Srbije na temu „Prevencija saobraćajnih nezgoda kod mladih osoba“. Na predavanjima je mladim i budućim vozačima, kroz živopisnu prezentaciju, ukazano na obavezu poštovanja propisa vezanih za bezbednu vožnju. Podršku u ovoma projektu obezbedilo je resorno ministarstvo socijalne politike i Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije. Do kraja 2015. godine, relizovaće se nastavak projekta „Još uvek vozim“ uz finansijsku podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Grada Šapca i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Planirana je obuka za još deset budućih predavača, osoba koje su povredile kičmenu moždinu u saobraćajnoj nezgodi. Po završenoj obuci, predavači će držati predavanja u 6 gradova Srbije za ukupno 6000 učenika 3.razreda srednjih škola, a krajnji cilj je da njihova predavanja postanu stalni deo preventivnog programa Saveta za bezbednost saobraćaja pri lokalnim samoupravama.Tokom 2015. godine realizuje se projekat „Uvek postoji put“, finansiran od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U 7 različitih gradova (Beograd, Užice, Čačak, Kragujevac, Kraljevo, Ivanjica i Šabac) realizuje se po 3 inkluzivne radionice psihološke podrške, ukupno 21 radionica kojima će pristustvovati oko 100 korisnika. Radionice vodi licencirani „Heal Your Life“ trener, a prema programu Lujze Hej, koja se smatra jednom od vodećih ličnosti iz oblasti motivacije i ličnog razvoja.


Učestvovali smo u međunarodnim aktivnostima krovne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije (Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije - NOOIS): na evropskim konferencijama DPI (Disabled People’s International) 2004. i 2005.godine, regionalnim konferencijama u Sarajevu (2005.) i Bukureštu (2005.), u delegaciji NOOIS u studijskoj poseti EDF (European Disability Forum) i evropskom parlamentu u Briselu 2006, kao članovi delegacije na konferenciji u Istanbulu 2013. o stanju ljudskih prava u regionu.Savez je nekoliko godina bio partner Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije u organizaciji međunarodnih konferencija o pristupačnosti od 2002-2005.


Aktivni smo učesnici u formiranju nezavisne mreže organizacija osoba sa invaliditetom jugoistočne Evrope koja se realizuje kroz regionalni projekat EIDHR od 2012 do 2015.godine.


Od maja 2015. godine Savez je član evropske asocijacije osoba sa povređenom kičmenom moždinom – European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF). Predstavnik Saveza na kongresu u Brnu bila je Bojana Gladović. Tema kongresa je bilo zapošljavanje osoba sa povređenom kičmenom moždinom posle povrede. U završnom delu kongresa, odlučivalo se o prijemu novih članica. Tako je, nakon Bojanine prezentacije, koja je plenila pažnju učesnicima i koju su svi pohvalili, doneta odluka da se Savez primi u članstvo ESCIF.