Prijava za evidentiranje

Molimo vas ako imate povredu kičmene moždine iz bilo kog razloga (povreda,bolest...) da se prijavite i da Vas evidentiramo u Bazi osoba sa povređenom kičmenom moždinom koju vodi avez paraplegičara i kvadiplegičara Srbije. Unajkraćem mogućem roku na ostavljenu adresu (elektronsku ili poštansku dostavićemo vma Karton invalida koji služi za evidentiranje osoba sa povredom kičmene moždine i na osnovu toga kreiranje politika za OSI