Kontakt

Savez paraplegicara i kvadriplegicara Srbije – SPIKS
Milentija Popovica 1 lokal 2 (PAK 190762)
11070 Novi Beograd 27

  011-2288-436

  011- 2288-436

spiks@sezampro.rs

    PIB:  101 967 638
Maticni broj: 07785526
Šifra delatnosti : 9499
Tekući račun: 205-207581-85 kod Komercijalne banke a. d.

Osobe za kontakt:
Mihailo Pajevic, predsednik
064-149-98-37, pajo@sezampro.rs

Đurđica Bačić Đorđić, sekretar

Bojana Babić, stručni saradnik