Мапа сајта Штампај
facebook youtube instagram email call lokacije
logo

Савез параплегичара и квадриплегичара Србије - СПИКС

Union of Persons with Paraplegija and Quadriplegija of Serbia

Консултације у вези са припремом Националне међусекторске стратегије унапрђења положаја особа са инвалидитетом у РС
за период од 2020. до 2024. године


logo

Датум: 14.10.2019.

Место: Кућа УН, Београд

Консултативни састанак у трајању од 3 сата је одржан у Кући УН у Београду. У име СПИКС, на састанку су учествовале Јелена Костић и Ђурђица Бачић Ђорђић. Након уводне речи експерата задужених за припрему нацрта и представљања резултата претходне Стратегије и предлога циљева и мера новог стратешког документа, прешло се на модерирани рад у групама на следеће теме:
1. социјално укључивање;
2. заштита од дискриминације;
3. јавне политике.
Циљ рада у групама је предлагање смерница и закључака, односно креирање будућег стратешког документа. СПИКС је учествовао у радној групи која се бавила јавним политикама. У оквиру ове теме, 3 су најважнија закључка:
1. пре доношења сваког документа, потребно је проценити ефекте које ће донети примена документа на положај особа са инвалидитетом;
2. успоставити механизме обавезног учествовања ОСИ у креирању и доношењу јавних докумената;
3. у радним групама морају бити заступљене различите организације ОСИ, узимајући у обзир да ОСИ нису хомогена група.
Записник са закључцима са данашњих консултација биће прослеђен имејлом свим учесницима.

СПОНЗОРИ