Мапа сајта Штампај
facebook youtube instagram email call lokacije
logo

Савез параплегичара и квадриплегичара Србије - СПИКС

Union of Persons with Paraplegija and Quadriplegija of Serbia

Признат индивидуални жиг за знак ЈОШ УВЕК ВОЗИМИ


logo

Датум: 17.06.2020.

Место: Београд

Обавештавамо Вас да је Савез параплегичара и квадруплегичара Србије у Заводу за интелектуалну својину добио исправу о жигу регистарски број 78562 којом је признат индивидуални жиг по пријави жига број Ж-2019-1850 која је поднета 22.11.2019. године за знак ЈОШ УВЕК ВОЗИМ.
Жиг је уписан у регистар жигова 28.02.2020. године и важи 10 година.
Безбедност у саобраћају је важан сегмент друштвеног живота. Превенцијом се баве многе институције и појединци, што је похвално и говори о степену развијености наше свести о важности поштовања саобраћајне културе.
Спикс Србија активно доприноси повећању безбедности у саобраћају, кроз пројекат ЈОШ УВЕК ВОЗИМ, који након 5 година прераста у програм.