САВЕЗ ПАРАПЛЕГИЧАРА И КВАДРИПЛЕГИЧАРА СРБИЈЕ – СПИКС

+381 11 22 88 436

spiks@sezampro.rs


Милентија Поповића 1, локал 2
Београд- Нови Београд

Савез параплегичара и квадриплегичара Србије – СПИКС je републички савез који окупља 30 чланица- удружења особа са оштећењем кичмене мождине са подручја Србије и има око 1 200 евидентираних чланова.
Савез и чланице окупљају особе са трајним оштећењем кичмене мождине, које за последицу има одузетост или слабост удова (Paraplegia et tetraplegia) - Г82, према међународној класификацији болести (МКБ10).
Основан је 15.10.1991. године са циљем предузимања заједничких акција и иницијатива од заједничког интереса за чланице и чланство СПИКС. Мисија СПИКС је стварање једнаких могућности за особе са инвалидитетом и пуно укључивање особа са инвалидитетом и њихових удружења у живот заједнице.

    Циљеви СПИКС:
  • заступање и заштита интереса чланства и чланица- удружења особа са повређеном кичменом мождином,
  • јачање сарадње између чланица СПИКС, пружање подршке њиховом развоју и подстицање оснивања нових удружења особа са повређеном кичменом мождином
  • заштита и промовисање основних грађанских и људских права особа са инвалидитетом;
  • стварање услова за изједначавање могућности које се пружају особама са инвалидитетом у складу са УН Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом;
  • подстицање евидентирања особа са оштећењем кичмене мождине ради стварања јединствене базе података;
  • развијање сарадње са домаћим и међународним организацијама особа са инвалидитетом

Највећи део активности СПИКС финансира Министарство за рад, запошљавање и борачка питања. Активно радимо у Националној организације особа са инвалидитетом Србије (НООИС) од њеног оснивања са 3 представника у чланству Управног одбора, а Михаило Пајевић је један од потпредседника УО НООИС. Од маја 2015. године Савез је члан европске асоцијације особа са повређеном кичменом мождином – European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF). Међу првим смо националним савезима особа са повређеном кичменом мождином који обележавају 5. септембар – Међународни дан особа са повређеном кичменом мождином, који је установљен 2016. године.