СПОРТСКА КОМИСИЈА

Спортска комисија је стално радно тело чије чланове бира и разрешава Скупштина СПИКС.

ЧЛАНОВИ СПОРТСКЕ КОМИСИЈЕ:

Душко Савић Председник
Снежана Николич
Милутин Димитријевић